Værdier

Kvalitet
Kvalitet er et nøgleord i vort arbejde. Relation-Shipping er derfor mere end en servicepartner. Vi rådgiver om transport og er sparringspartner for danske virksomheder.

Som de første i branchen indførte vi strategimøder med vore kunder og gennem et tæt samarbejde udarbejdes der løbende handlingsplaner, som opfylder kundens behov, og som hele tiden sikrer kunden den optimale transportløsning.

Kvaliteten styrkes yderligere gennem vore interne systemer, som vi kalder "Relation-Shipping standarderne", og som betyder, at vi uanset opgavens karakter og størrelse altid sikrer et højt fagligt niveau. Relation-Shipping har en særlig ekspertise på transport af gods, som kræver speciel behandling, og vi løser mange individuelle og komplicerede projektopgaver – for eksempel har vi transporteret en fabrik ad snoede veje over Mexicos bjerge.

Kunden i centrum 
Transportopgaverne bliver løst individuelt med den kvalitet, som opgaven kræver. Dermed sikrer vi kunden den optimale løsning til den rette pris. Vort forhold til kunden er baseret på tillid. Hos os er kunden altid i centrum.
Tillid er en afgørende betingelse for kvaliteten. Vi besøger regelmæssigt vore samarbejdspartnere og kunder på alle vore hovedområder i hele verden.
Det giver os et opdateret kendskab til de lokale forhold og en international, kulturel forståelse. Gennem viden får vi kompetence – og kompetence giver tillid hos vore kunder.
Vort kendskab til branchen og til vore samarbejdspartnere sætter os i stand til at koordinere store projektopgaver. For eksempel har vi transporteret dele fra hele verden frem til øgruppen Cape Verde i Atlanterhavet.

Kompetence
Relation-Shipping har i mere end fire årtier opbygget et godt tillidsforhold til både rederier og kunder. Som agent for en lang række internationale rederier i fast rutefart er vi garant for, at erhvervslivets behov for transport matcher med rederiernes behov og ønsker på det danske marked.

Tillidsforholdet er baseret på et solidt fundament: Et dybtgående kendskab til alle dele af transportbranchen kombineret med kvalitet og effektivitet i arbejdet – og ikke mindst: Det personlige engagement.

Engagement
Engagement betyder individuel kundebetjening. Relation-Shipping er i dag en mellemstor virksomhed i branchen, og vi ønsker ikke at blive større, end at det personlige engagement hos vore medarbejdere fortsat vil være den vigtigste drivkraft.

Vi sætter den individuelle behandling af kunden højt, og vore veluddannede og kompetente medarbejdere har derfor en betydelig handlefrihed, som sammen med personligt engagement, fantasi og kreativitet sikrer kunden kvalitet i opgaveløsningen.
Dagens krav til service betyder, at en transportvirksomhed skal kunne handle hurtigt, fleksibelt og kreativt, altid med udgangspunkt i kundens behov. Det kan kun lade sig gøre, hvis hver enkelt medarbejder er personligt engageret i opgaven.
Engagement er med til at gøre os effektive og konkurrencedygtige. Det forventer vore kunder, og det lever vi op til.
Engagement betyder også, at vi kan håndtere krævende projektopgaver, for eksempel når vi er nødt til at bygge en dæmning for at få et projekt transporteret frem i Bolivia. Det kan kun lade sig gøre, når engagement, kreativitet og faglighed kombineres.