Historie

Da Erik Aaen for mere end 40 år siden grundlagde Aaen, brød han med traditionerne i branchen. Erik Aaen havde været med til at opbygge tre shippingvirksomheder i København, men etablerede nu sin egen virksomhed i Århus. Startkapitalen i 1959 var en kassekredit på 50.000 kroner og en egenkapital på 1.250 kroner, som Erik Aaen fik udbetalt i feriepenge. 

Der kom hurtigt gang i en sund forretning præget af pionerånd, og allerede i 1964 åbnede virksomheden en filial i København.  

Udadtil prægede Erik Aaen branchen som formand for Speditørforeningen i Århus og som medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Speditørforening. Indadtil indførte han en række systemer, som skabte effektivitet fra tilbudsgivning over booking til dokumentation og afregning, og allerede i 1973 indførte virksomheden edb – som en af de første shipping- og speditionsvirksomheder i Danmark.  

Aaen kom til at stå for fornyelse og indtager fortsat en førende position i transportbranchen.  

I 1994 trak Erik Aaen sig tilbage og overlod ledelsen samt ejerskabet til Søren Aaen. Fire årtier er gået, siden Erik Aaen grundlagde Aaen, og dengang som nu er det kunden og kvaliteten i arbejdet, som er i centrum.

I 2008 blev ejerkredsen udvidet og består nu af: Søren Aaen og Steen Nyhuus.

Klik her for et uddybende flash back